گروه‌های پژوهشی


 

مركز مطالعات آفريقا به عنوان اولين مركز مطالعات منطقه اي مرتبط با آفريقا در ايران، در سال 1379 افتتاح شد. هدف از تأسيس اين مركز گسترش معرفت شناسي در باره قاره آفريقا وكوشش براي ارتقاء سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با اين قاره از طريق تحقيقات علمي است. مركز مطالعات آفريقا از 4 گروه زير تشكيل شده است:


 • گروه مطالعات فرهنگي
 • گروه مطالعات اقتصادي
 • گروه مطالعات ژئوپليتيك
 • گروه مطالعات سياسي

مهمترين وظايف گروههاي مطالعاتي مركز مطالعات آفريقا عبارتند از:

 1. اجراي طرحهاي تحقيقاتي با توجه به نياز دستگاههاي اجرائي كشور در زمينه آفريقا
 2. گسترش همكاري با سازمانها و مراكز علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور
 3. برگزاري همايشهاي علمي و ميزگردهاي تخصصي
 4. انتشار كتب و نتايج طرحهاي تحقيقاتي

مركز مطالعات آفريقا در راستاي اهداف و وظايف خود به فعاليت علمي گسترده اي مبادرت نموده است. از جمله مهمترين دستاوردهاي علمي مركز عبارتند از:

 1. برگزاري همايشهاي تخصصصي در زمينه هاي مختلف مرتبط با مسائل آفريقا
 2. برگزاري گردهمائي ها و سخنراني هاي علمي و تخصصي
 3. تدوين كتب تخصصي در زمينه مسائل آفريقا
 4. برگزاري دوره هاي آموزشي آفريقا شناسي
 5. برگزاري ميزگردهاي تخصصي
access deny [55]