دوره‌ها و کارگاه‌ها


 
ردیف نام دوره یا کارگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری روز برگزاری نام مدرس هزینه پوستر
1 دوره تستی 1 19 الی 24 اسفند 96 14 - 16 دوشنبه آقای 60000 نمایش ثبت نام
2 دوره تستی 1 19 الی 24 اسفند 96 15 شنبه,پنج شنبه,جمعه خانم 120000 نمایش ثبت نام