دوره‌ها و کارگاه‌ها


 
نام دوره تاریخ شروع دوره مدت دوره روز دوره ساعت دوره نام استاد هزینه دوره پوستر دوره پرداخت
آموزش ماژول LitPack نرم افزار MIKE 1395-12-18 00:00:00 8 ساعت چهارشنبه 9 دکتر حسن اکبری 1200000 مشاهده ثبت نام