افراد


 

bulletاعضای هیأت‌علمی

#
دکتر سید کمال چهارسوقی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: SKCH@Modares.ac.ir
#
دکتر عباس آسوشه
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: asosheh@modares.ac.ir

bullet کارمندان

#
سید یوسف سنایی
مدیر اجرایی
تلفن: 82884310
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی:
#
عباس باقری
کارشناس پژوهشی
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Abagheri@modares.ac.ir
#
مریم تقی پور نیاسر
کارشناس آموزش و پژوهش
تلفن: 82883952
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Maryam.taghipour@Modares.ac.ir
#
ندا خدابنده لو
مسئول دفتر
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Khodabandehlu@modares.ac.ir

bullet پژوهشگران

  • دکتر علی اصغر بهنام نیا
  • دکتر عرفان حسن نایبی
  • مهندس سید جواد موسوی
  • مهندس سامان زاکر
  • مهندس مهدی مشکانی
  • مهندس شهاده
  • مهندس فرزانه یوسفی پور
  • مهندس فاطمه پاک
  • مهندس مینا شهابی