متن کامل خبر


 
همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی

خلاصه خبر: «همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود

یکی از چالش‌های اقتصاد اسلامی در ایران، نیاز برنامه‌ها به سازگاری با اقتصاد اسلامی است. برنامه ششم توسعه نیز اکنون در مراحل تصویب می‌باشد. چنانچه نیاز به بازبینی در این برنامه از دیدگاه اسلامی باشد، می‌توان پیش از تصویب نهایی، آن را بازبینی کرد. بر این پایه، همایش مشترک «برنامه ششم از دیدگاه اقتصاد اسلامی» از سوی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه محقق اردبیلی با محورهای زیر برگزار می‌شود:
محورهای موضوعی برای مقاله‌ها

 • پایه‌های فکری برنامه ششم و دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • هدف‌ و راهبرد در برنامه ششم و دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • احکام و مواد برنامه ششم و دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • چارچوب اجرایی برنامه ششم و دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • ساختارهای اقتصادی ایران، برنامه ششم و دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی در برنامه‌ریزی و برنامه ششم
 • اصول محوری اقتصاد اسلامی قابل بهره گیری در برنامه‌ها و برنامه ششم
 • مقایسه برنامه ششم و برنامه‌های پیشین از دیدگاه اقتصاد اسلامی
 • سایر موضوع‌های مرتبط

زمان دریافت مقاله: تا تاریخ 1395/06/15
زمان برگزاری همایش: 1395/07/15
سایت همایش: مقاله‌های منتخب در مجله‌های علمی پژوهشی یا علمی ترویجی چاپ می‌شود.
نشانی دبیرخانه همایش:
 1. تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، صندوق پستی: 316-14115 ، تلفن: 02182883901 ، نمابر: 02188008571 پست الکترونیکی: res.edu@modares.ac.ir و Islamic.ecoforum@gmail.com
 2. - اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی

2 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 818