مرکز اطلاع‌رسانی


 

مرکز اطلاع‌رسانی پژوهشکده با در اختيار داشتن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم از طريق سايت دانشگاه به اينترنت متصل بوده و پاسخگوی پژوهشگران و محققان می‌باشد. 
اين مرکز، امکان دسترسی به تعدادی از مجلات معتبر علمی و نيز برخی بانک‌های اطلاعاتی مربوط به علم اقتصاد را به صورت Offline فراهم نموده است.

access deny [55]