اخبار و رویدادها


 
برگزاری اجلاسيه نهايی كرسی نظريه‌پردازی دانشگاه تربيت مدرس
كيفيت در نظريه‌پردازی و نوآوری، ضامن مرجعيت علمی و اقتدار ملی
17بهمن1395
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار»
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان برگزار می شود.
2شهریور1395
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» منتشر شد
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» توسط انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد
2شهریور1395
نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد»
چهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود.
2شهریور1395
همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی
«همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود
2شهریور1395
نشست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور
شست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور در تاریخ 6/2/1395 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس از ساعت 14 الی 17 برگزار می شود
5اردیبهشت1395
access deny [55]