اخبار و رویدادها


 
پژوهشکده اقتصاد برگزار نمود
دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال»
دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال» در روز چهارشنبه مورخ ٢٢ آذر ماه ١٣٩٦ برگزار گردید.
13دی1396
پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌نماید:
برگزاری دهمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی
دهمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال» در روز چهارشنبه 22 آذر ماه سال جاری در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.
20آذر1396
اطلاعیه دبیرخانه همایش
برگزاری همزمان پنجمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با نشست پایانی همایش
با عنایت به تعطیلی روز دوشنبه مورخ 1396/9/6، پنجمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی همزمان با نشست پایانی برگزار می‌شود.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه تهران برگزار نمود
چهارمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
چهارمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «کارکردهای اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه الزهرا (س) برگزار نمود
سومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
سومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه مفید برگزار نمود
دومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
دومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «رفاه و فقر در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود
نخستین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نخستین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «توسعه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
17آبان1396
برگزاری اجلاسيه نهايی كرسی نظريه‌پردازی دانشگاه تربيت مدرس
كيفيت در نظريه‌پردازی و نوآوری، ضامن مرجعيت علمی و اقتدار ملی
17بهمن1395
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار»
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان برگزار می شود.
2شهریور1395
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» منتشر شد
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» توسط انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد
2شهریور1395
نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد»
چهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود.
2شهریور1395
همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی
«همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود
2شهریور1395
نشست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور
شست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور در تاریخ 6/2/1395 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس از ساعت 14 الی 17 برگزار می شود
5اردیبهشت1395