اساسنامه


 

bulletكلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و نیز كمك به رفع نیازهای پژوهشی كشور در زمینه علوم اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد وابسته به دانشگاه تربیت مدرس كه در این اساسنامه به اختصار «پژوهشکده» خوانده می‌شود براساس موافقت اصولی شماره 6748/22 مورخ 73/11/16 تأسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

bulletماده 1: هدف

هدف پژوهشکده تحقیق در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی می‌باشد.

bulletماده 2: محل فعالیت

محل فعالیت تهران می‌باشد.

bulletماده 3: وظایف

 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف امور اقتصادی و اجتماعی و رشته‌های وابسته به آن
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه‌های تحقیقاتی مورد نظر
 • بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه‌های تحقییقاتی مورد نظر در زمینه‌های مختلف علمی تحقیقاتی و بهره‌گیری مطلوب از امكانات موجود در جهت برنامه‌ریزی طرح‌های تحقیقاتی مرتبط و متناسب با نیازها
 • انجام فعالیت‌های ضروری در جهت به‌كارگیری نتایج تحقیقاتی به عمل آمده
 • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مربوطه
 • بررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی
 • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط
 • ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگی با نیروهای ذیصلاح متخصص و مبتكر در مراكز علمی و پژوهشی كشور و فراهم نمودن امكانات لازم درجهت یاری رساندن به اهداف پژوهشکده
 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقاتی و پیشرفت‌های علمی در كلیه مراحل پژوهشی به منظور توسعه‌ی علمی، اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه‌ی اهداف برنامه‌های تحقیقاتی
 • تربیت كادر تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه‌های مختلف اجرایی

bulletماده 4: اركان

الف. هیأت امناء
ب. رئیس
ج. شورای پژوهشی

الف ـ هیأت امنای پژوهشکده

هیأت امنای آن، همان هیأت امنای دانشگاه با شرح وظایف مقرر خواهد بود.

ب ـ رئیس

رئیس پژوهشکده از بین اعضای هیأت علمی و با حكم رییس دانشگاه منصوب می‌شود.

وظایف رئیس

 • اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات
 • پیشنهاد صدور حكم معاون پژوهشکده به رئیس دانشگاه و مدیران دیگر پژوهشکده براساس تشكیلات مصوب
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات
 • تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی
 • پیشنهاد بودجه سالانه به مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی
 • پیشنهاد تشكیلات پژوهشکده به هیأت امنا
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه به هیأت امنا

ج ـ شورای پژوهشی

1- تركیب

 • رئیس شورای پژوهشی
 • معاون پژوهشی (دبیر شورای پژوهشی)
 • تا 7 نفر از اعضای هیأت علمی در زمینه مربوط به پیشنهاد رؤسای گروه‌های پژوهشی و رئیس پژوهشکده با حكم رییس دانشگاه منصوب می‌شوند.

تبصره: حداقل یك نفر از اعضای فوق باید از میان پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از پژوهشکده انتخاب شوند.

2- وظایف و اختیارات

 • تصویب طرح‌های پژوهشی
 • تدوین برنامه‌های علمی پژوهشکده
 • نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده
 • بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و پژوهشی پژوهشکده
 • تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراكز آموزشی و پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات كشور

bulletماده ۵

پژوهشکده از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد.

bulletماده 6

اعضای هیأت علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب گزینش (علمی و عمومی) تابع مقررات مورد عمل پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشند.

bulletماده 7

انحلال پژوهشکده با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان‌پذیر است.

bulletماده 8

در صورت انحلال، اموال و دارائی‌های پژوهشکده پس از تسویه دیون به دانشگاه تربیت مدرس منتقل خواهد شد.

bulletماده 9

هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان‌پذیر است. این اساسنامه در 9 ماده و 2 تبصره در تاریخ 75/12/27 مورد تایید دفتر گسترش دانشگاه‌ها قرار گرفت.