امیر فرج الهی راد
استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران
  • کارشناسی‌ارشد: ---
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده هنر و معماری،گروه معماری