امیر فرج الهی راد
استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده هنر و معماری،گروه معماری