access deny [119]

متن کامل خبر


 
برگزاری مراسم روز باز در دانشکده هنر و معماری

خلاصه خبر: در "روز باز دانشکده هنر و معماری " تعداد 125نفر از دانشجویان خارج از دانشگاه، از دانشکده هنر و معماری بازدید کردند.

برگزاری مراسم روز باز در دانشکده هنر و معماری در "روز باز دانشکده هنر و معماری " تعداد 125نفر از دانشجویان خارج از دانشگاه، از دانشکده هنر و معماری بازدید کردند. در این بازدید یک روزه که هشتم اردیبهشت ماه با راهنمایی سرکارخانم رفیعی، رییس اداره آموزش دانشکده، ، کارشناسان گروه و همکاران اموراداری دانشکده همراه بود، بازدیدکنندگان از فضاهای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشکده از جمله استودیو تلویزیونی ، کارگاه نقاشی دیواری و فضاهای آموزشی بازدید و در خصوص سوابق آموزشی ، آیین نامه ها و آزمون¬های ورودی و امکانات موجود آموزشی توضیحات ارائه و با پرسش و پاسخ های مراجعین پایان یافت.

15 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 38