زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهناز شایسته فر هنر اسلامی دانشیار هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی هنر اسلامی هنر شیعی - نگارگری
محمد خزائی گرافیک استاد هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی نماد پردازی در هنر ایران هنرهای تزئینی ایران
محمدکاظم حسن وند نقاشی دانشیار هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی نقاشی ایرانی هنرهای معاصر ایران
سید ابوتراب احمد پناه هنرهای تجسمی استادیار هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی هنرهای تجسمی نشانه شناسی و نقوش