زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد خزائی گرافیک استاد هنرهای اسلامی نماد پردازی در هنر ایران هنرهای تزئینی ایران
محمدکاظم حسن وند نقاشی دانشیار هنرهای اسلامی نقاشی ایرانی هنرهای معاصر ایران
سید ابوتراب احمد پناه هنرهای تجسمی استادیار هنرهای اسلامی هنرهای تجسمی نشانه شناسی و نقوش
مهناز شایسته فر هنر اسلامی دانشیار هنرهای اسلامی هنر اسلامی هنر شیعی - نگارگری