زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدحسین صبحیه مدیریت پروژه و ساخت استادیار مدیریت پروژه و ساخت مدیریت پروژه محور سازمانهای پروژه محور
احسان اله اشتهاردیان مدیریت پروژه و ساخت استادیار مدیریت پروژه و ساخت سیستم های بهینه سازی و تصمیم گیری کمی فن آوریهای نوین مدیریت ریسک و تغییرات