زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
احسان رنجبر معماری – طراحی شهری استادیار شهرسازی پایداری فضاهای شهری در ابعاد مختف (اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) روش ها و تکنیک ها در تحلیل فضاهای شهری ماهیت فضاهای شهری در شهر ایرانی بازآفرینی فرهنگ مبنا
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای- گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشیار شهرسازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی (محلی تا ملی) برنامه ریزی مناطق کلانشهری برنامه ریزی کاربری زمین، عدالت فضایی سیاستهای شهری ایران- آینده نگاری فضای سرزمینی
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری- سیستم های شهری دانشیار شهرسازی نظریه های نوین در شهرسازی- توسعه و برنامه ریزی پایدار شهری نوسازی و بهسازی شهری
علی اکبر تقوائی برنامه ریزی شهری و روستایی استاد شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای برنامه ریزی توسعه شهری و روستایی، مطالعات محیط زیست، مدیریت شهری
محمدرضا پورجعفر معماری – طراحی شهری استاد شهرسازی طراحی شهری پایدار ایرانی اسلامی- نظریه های طراحی شهری سیر اندیشه ها و مبانی طراحی شهری
حمید رضا صارمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای استادیار شهرسازی امنیت، عدالت، سرمایه اجتماعی، توانایی اجتماعی و تغییرات اجتماعی در بستر شهرسازی ایرانی اسلامی تجارب و مدیریت طرح های توسعه شهری در شهرسازی معاصر ایران حکمت و اندیشه صاحبنطران مسلمان در شهرسازی
سیدعلی صفوی معماری – طراحی شهری استادیار شهرسازی رویه ها در طراحی شهری طراحی شهری تحقق پذیر
سیدمهدی خاتمی معماری – طراحی شهری استادیار شهرسازی تاثیر فرهنگ ایرانی اسلامی بر ساخت شهر شهرسازی پایدار اخلاق حرفه ای در شهرسازی روشهای پژوهش در شهرسازی