متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم عاطفه گلبانگ - مهندسی پلیمر

خلاصه خبر: ارتباط بین خواص الکترومغناطیسی و خواص رئولوژیکی در ارزیابی تشکیل ساختار نانوذرات در یک سامانه پلیمری

عنوان رساله:  ارتباط بین خواص الکترومغناطیسی و خواص رئولوژیکی در ارزیابی تشکیل ساختار نانوذرات در یک سامانه پلیمری
 

 • ارائه  کننده: عاطفه گلبانگ
   
 •   استاد راهنما: دکتر محمد حسین نوید فامیلی
   
 •   استاد ناظر خارجی: آقای دکتر علی اصغر کتباب و آقای دکتر حمید گرمابی
   
 •   استاد ناظر داخلی: خانم دکتر نادره گلشن ابراهیمی و آقای دکتر مهدی رزاقی کاشانی
   
 • مکان: دانشکده فنی و مهندسی-اتاق سمینار منفی یک
   
 •   تاریخ: 1396/06/22
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

 

 کلمات کلیدی

نانوکامپوزیت، ساز و کار تجمع نانوذرات، خواص دی الکتریک، خواص رئولوژیکی، مدل سازی

 

 

21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 629