متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : احسان مهرعلیان - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان نامه :  طراحی و ساخت غشای نانوکامپوزیت به منظور آب زدایی از هیدرازین به روش تراوش تبخیری
 

 • ارائه  کننده: احسان مهرعلیان
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید سعید حسینی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر علی کارگری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/12/15
   
 •  ساعت: 8:00


 چکیده

در این پژوهش، به فرایند آبگیری از هیدرازین (جداسازی آب و هیدرازین در مخلوط های هیدرازین هیدرات) توسط غشاهای پلیمری بر پایه پلی استایرن و بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر ضخامت غشا، دما، دبی جریان و ترکیب درصد خوراک بر عملکرد غشاها، ارزیابی عملکرد غشاهای ترکیبی PS/ABS در نسبت های مختلف و نیز تاثیر حضور درصدهای مختلف نانوذره TiO2 در شبکه غشای پلی استایرن برعملکرد تراوش تبخیری آن پرداخته شده است. ضخامت 50 میکرون به عنوان ضخامت بهینه برای غشاها در نظر گرفته شده است. بطور کلی، حضور نانوذره در شبکه پلیمری غشاها، عملکرد تراوش تبخیری آن ها را تا حد قابل قبولی ارتقاء داده است. غشای NC4 در شرایط آزمایش 22، با عبور دادن شار g/m2.hr 93/30، بهترین عملکرد را از نظر تراوایی از خود نشان داده است؛ همچنین با دارا بودن انتخاب پذیری نسبتا خوب، از لحاظ فاکتور PSI نیز بهترین عملکرد را در بین غشاهای دیگر داشته است. غشای M5 در شرایط آزمایش 5، با داشتن گزینش پذیری 81/18، از این لحاظ بهترین عملکرد را داشته؛ ولی از نظر عبوردهی، عملکرد مناسبی نداشته است. فاکتور انتخاب پذیری تمامی غشاهای ترکیبی خوب و شار عبوری از آنها نیز در محدوده قابل قبول بوده است. افزایش دما بطور کلی سبب بهبود عملکرد تراوش تبخیری غشاها شده و دمای 50 درجه سلسیوس به عنوان دمای بهینه انتخاب شده است. با افزایش میزان دبی جریان خوراک، انتخاب پذیری غشا را می توان تا چند برابر افزایش داد که در این پژوهش، دبی L/min 3 بعنوان دبی بهینه انتخاب شده است. انتخاب پذیری غشاها تابعی از میزان غلظت خوراک است و با افزایش غلظت هیدرازین در خوراک، انتخاب پذیری غشا افت شدیدی می کند که این موضوع در طراحی واحدهای عملیاتی بسیار حائز اهمیت است.

 کلمات کلیدی

هیدرازین هیدرات، جداسازی، تراوش تبخیری، پلی استایرن، نانوکامپوزیت ، TiO2 ، ABS

 

 

11 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1045