متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : سید محمد حسینی نژاد - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه : ساخت، اصلاح و ارزیابی غشای مسطح پلی‌اکریلونیتریل به‌منظور آب‌زدایی اتانول در فرایند تراوش تبخیری
 

 • ارائه  کننده: سید محمد حسینی نژاد
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید سعید حسینی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر سعید پاک‌سرشت (دانشگاه صنعتی شریف)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 1-219
   
 •   تاریخ: 1395/11/09
   
 •  ساعت: 16:30


 چکیده

امروزه استفاده از اتانول در صنایع مختلف رایج است. با توجه به استفاده از سوخت‌های زیستی، همانند بیواتانول، جداسازی آب از اتانول حائز اهمیت است. استفاده از روش‌های مرسوم جداسازی نظیر تقطیر، در مورد مخلوط آب و اتانول بسیار پرهزینه است. وجود نقطه آزئوتروپ در مخلوط آب و اتانول در 95% وزنی اتانول، هزینه‌های جداسازی کامل آب و خالص نمودن اتانول را چند برابر می‌کند. فرایندهای جداسازی غشایی از جمله فرایندهای جدید جداسازی هستند که مزایای بسیاری دارند. یکی از فرایندهای جداسازی غشایی که از بقیه فرایندها جدیدتر است، فرایند تراوش تبخیری است. در این فرایند در یک سوی غشا مایع قرار دارد و از سوی دیگر غشا بخار خارج می‌شود. استفاده از تراوش تبخیری به وجود یا عدم وجود نقطه آزئوتروپ بستگی ندارد، به همین دلیل برای آب‌زدایی اتانول از آن استفاده می‌شود. غشای پلی‌اکریلونیتریل آب‌دوست است و با توجه به مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا، نیازی به غشای پایه ندارد. در این تحقیق از غشای پلی‌اکریلونیتریل برای آب‌زدایی اتانول در فرایند تراوش تبخیری استفاده شده است. همچنین تغییرات دمای خوراک نیز بررسی شد. نتایج حاصل از این قسمت، راندمان پایینی را برای این غشا نشان دادند. برای بهبود غشا، با استفاده از دما (85، 100، 115 درجه سانتی‌گراد)، اقدام به پخت غشا شد(عملیات حرارتی). در تست این غشاهای بهبود یافته،دمای خوراک نیز متغیر در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از غشای بهبود یافته نشان داد، گزینش پذیری به شدت افزایش یافته و نتایج قابل قبولی به دست می‌آید. در این پژوهش بررسی سطح غشا به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد، و میزان جذب غشا نیز اندازه‌گیری شد. با توجه به قیمت پایین این غشا و فرایند ساده ساخت آن، می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای استفاده در صنعت در فرایند تراوش تبخیری باشد.

 کلمات کلیدی

پلی‌اکریلونیتریل، تراوش تبخیری، غشا، آب‌زدایی، اتانول، عملیات حرارتی

 

 

10 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1108