متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : سجاد بهروزی - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان رساله : تعیین بازدارندگی متانول نسبت به تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران (THF)
 

 • ارائه  کننده: سجاد بهروزی
   
 •   استاد راهنما: دکتر مهرداد منطقیان
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر حمید گنجی ( پژوهشگاه صنعت نفت)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر فاطمه اسلامی
   
 •   استاد مشاور: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق سمینار منفی 1
   
 •   تاریخ: 1395/11/09
   
 •  ساعت: 16:00


 چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرگذاری متانول به عنوان بازدارنده ی ترمودینامیکی با غلظت پایین (زیر یک درصد جرمی) در تشکیل و تجزیه هیدرات تتراهیدروفوران می باشد. به همین منظور به بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی به صورت هم زمان در تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران و بررسی سینتیکی تجزیه هیدرات با متانول و تری اتیلن گلایکول پرداختیم. دستگاهی آماده شد که با آن بتوان شرایط تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران را فراهم کرد و سپس زمان القا تشکیل هیدرات بدون متانول و با افزودن متانول اندازه گیری شد و برای بررسی دقیق تر در غلظت و دمای خاصی، سینتیک دمایی و زمان های هسته زایی و رشد کریستال ها و ترمودینامیک هسته زایی مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین نوع هسته زایی (اولیه یا ثانویه) هیدرات تتراهیدروفوران با افزودن متانول مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که سازوکار هسته زایی از نوع ثانویه می باشد و کم ترین زمان القا هسته زایی متعلق به غلظت 19.2 درصد جرمی تتراهیدروفوران در محلول می باشد. این مطالعات با توجه با تکرار آزمایش ها با نرم افزارDesighn Expert مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. ثمره این بررسی ها نشان داد که متانول در غلظت های پایین، برای فرآیند هسته زایی، با بالا بردن زمان القا مشکلاتی ایجاد می کند و می تواند یک بازدارنده ی سینتیکی خوب علاوه بر بازدارندگی ترمودینامیکی باشد. پس از فرآیند هسته زایی، افزودن متانول هم در رسیدن به سایز بحرانی هسته ها و هم در رشد کریستال ها ویژگی بازدارندگی از خود نشان داد. هم چنین متانول برای تجزیه و حذف هیدرات تتراهیدروفوران عملکرد ضعیفی از خود بروز داد و در یک ساعت اول تجزیه هیدرات با افزودن 4 میلی لیتر از متانول و تری اتیلن گلایکول به ترتیب 9/0 و 4/5 گرم از هیدرات حذف گردید؛ بنابراین تری اتیلن گلایکول به عنوان دیگر بازدارنده ترمودینامیکی، عملکرد بهتری نسبت به متانول از خود نشان داد.

 کلمات کلیدی

هیدرات، تتراهیدروفوران، بازدارندگی، متانول

 

 

5 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 930