متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : اميرحسين قرباني - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه: مدل سازی و شبیه سازی واجذب ترکیبات گوگردی از جاذب زئولیتی
 

 • ارائه  کننده: اميرحسين قرباني
   
 •   استاد راهنما: دکتر رامین کریم زاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر کبرا پور عبدالله
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر مجتبی صد عاملی
   
 •   استاد مشاور: دکتر مسعود مفرحی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 119
   
 •   تاریخ: 1395/10/26
   
 •  ساعت: 14:00


 چکیده

مدل ریاضی جذب در ستون‌های پرشده با جاذب‌های متخلخل جهت واجذب ترکیبات گوگردی و احیا بستر ارائه گردیده و به روش عددی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در واقع با این کار می¬توان بدون صرف هزینه¬های هنگفت واحد¬های نیمه‌صنعتی و پدیده¬هایی که درون بستر رخ می¬دهد را پیش¬بینی و طراحی کرد. تاثیر پارامترهایی مانند دمای سیال عامل احیاء، فشار و میزان شدت جریان بر روی احیاء ترکیبات گوگردی از بسترزئولیتی مورد بررسی قرار گرفت. این مدل¬سازی و شبیه¬سازی با داده¬های آزمایشگاهی تست‌شده¬ است تا از درست بودن آن مطمئن شویم. روش عددی مناسب برای حل معادلات انتقال جرمی که دارای نفوذ و همرفت می¬باشد مهم است زیرا در ابعاد بزرگ خطاهای روش نامناسب بزرگ می¬شود و طراحی مناسبی انجام نمی¬شود. از برنامه متلب و کامسول برای شبیه¬سازی استفاده‌شده و عملکرد آن‌ها مقایسه شده است. برای اسکل¬آپ کردن بستر آزمایشگاهی یا پایلوت پارامتر¬های نظیر فلاکس جرمی، زمان ماند، نسبت طول به قطر و... باید به‌اندازه مناسبی تغییر کند. مایع یا گاز بودن سیال عامل برای جذب و احیا در ابعاد بستر بسیار مهم بوده و بهتر است برای سیال¬های عامل مایع جذب، سیال واجذب نیز مایع یا بخار ترکیب هیدروکربنی بوده تا سیستم طراحی‌شده دچار بی‌نظمی نشود.

 کلمات کلیدی

مدل¬سازی، جذب، دفع، گوگردزدایی، شبیه¬سازی

 

 

26 دی 1395 / تعداد نمایش : 954