متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: احسان زاهدی یامی

خلاصه خبر:

  • عنوان: بررسی آزمایشگاهی تأثیر حلال بر آستانه‌ی رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده
  • ارائه‌کننده: احسان زاهدی یامی
  • استاد راهنما: دکتر محسن وفایی سفتی، مهندس حسن نادری
  • استاد ناظر خارجی: دکتر سیاوش ریاحی (دانشگاه تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حسن پهلوان‌زاده
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده‌ی مهندسی شیمی، طبقه 1-، اتاق سمینار
  • تاریخ: 1395/4/13
  • ساعت: 11

چکیده
آسفالتین سنگین‌ترین جزء نفت خام است که در حالت معمول در نفت به شکل حل‌شده و پایدار وجود دارد. در صورت تغییر شرایط هیدرودینامیکی یا ترمودینامیکی حاکم، آسفالتین می‌تواند از نفت جدا شده و در مخزن، ستون چاه، نزدیکی دهانه‌ی چاه، خطوط انتقال نفت و یا تأسیسات سر چاهی رسوب نماید و شرایط تولید و پالایش نفت را چالش‌برانگیز کند. نظر به بروز مشکلات متعدد در صورت رسوب آسفالتین، ضرورت کاوش راه‌هایی به‌منظور جلوگیری یا کاهش رسوب آسفالتین در مخزن اهمیت دوچندان می‌یابد. از روش‌های مورداستفاده به‌منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین می‌توان به‌پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی کننده و طراحی فرایند عملیاتی‌ای کارآمد، استفاده از روش‌های بیولوژیکی و تزریق پراکنده‌کننده‌های آسفالتین اشاره نمود. پراکنده‌کننده‌های آسفالتین دسته‌ای از افزودنی‌های شیمیایی‌اند که می‌توانند برای کنترل رسوب آسفالتین مورداستفاده قرار گیرند. این افزودنی‌ها اندازه‌ی ذرات لخته شده‌ی آسفالتین را کاهش می‌دهند و آن‌ها را به حالت سوسپانسیون نگه می‌دارند. در کل پراکنده‌کننده‌های آسفالتین حاوی یک گروه قطبی‌اند که به سطح آسفالتین‌ها می‌چسبد و یک گروه آلکیلی که مانع از به هم چسبیدن لخته‌های آسفالتینی می‌شود. بدین ترتیب لخته‌ها خواصی نزدیک به نفت خام خواهند داشت و به‌صورت پراکنده در نفت باقی می‌مانند. در این مطالعه تأثیر دو پراکنده‌کننده‌ی تولوئن و دودسیل بنزن سولفونیک اسید بر روی رسوب‌گذاری نمونه‌های نفت مرده و زنده بررسی شد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، در نفت مرده افزودن این حلال‌ها نقطه‌ی حداقلی‌ای برای رسوب آسفالتین پدید می‌آورد. در نفت زنده نیز استفاده از این پراکنده‌کننده‌ها منجر به کاهش میزان رسوب‌گذاری آسفالتین می‌شود که برای پراکنده‌کننده‌ی دودسیل بنزن سولفونیک اسید این میزان به بیش از 70 درصد می‌رسد. به‌علاوه مشاهده شد که در اثر تزریق پراکنده‌کننده‌ها، اندازه‌ی متوسط رسوبات آسفالتین کاهش می‌یافت که این کاهش برای دودسیل بنزن سولفونیک اسید بیشتر بود.
کلمات کلیدی
آسفالتین، آستانه‌ی رسوب، تزریق حلال

12 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1173