برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ریاضیات مهندسی پیشرفته (اختیاری) دکتر آرزو جعفری کارشناسی‌ارشد یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ4) سه‌شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/10/27) ساعت: 9:30 - 11:00
# آنالیز چاه‌آزمائی پیشرفته (اختیاری) دکتر سعید صادق‌نژاد کارشناسی‌ارشد شنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) امتحان(1396/10/23) ساعت: 9:30 - 11:00
# مهندسی بهره‌برداری پیشرفته (اختیاری) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد دوشنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 115) امتحان(1396/11/01) ساعت: 8:00 - 9:30
# مهندسی محیط‌زیست پیشرفته (اختیاری) دکتر مهرداد منطقیان کارشناسی‌ارشد شنبه(16:30 - 18:00 مکان: 116) دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/04) ساعت: 8:00 - 10:00
# مهندسی مخازن گاز پیشرفته (اختیاری) دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی کارشناسی‌ارشد شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) یکشنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/10/26) ساعت: 14:00 - 16:60
# مدلسازی و شبیه‌سازی مخازن (اصلی) دکتر سعید صادق‌نژاد کارشناسی‌ارشد یکشنبه(16:30 - 18:00 مکان: 115) سه‌شنبه(15:00 - 16:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/24) ساعت: 9:30 - 11:00
# رفتار فازی سیالات مخزن (اصلی) دکتر علی حق طلب کارشناسی‌ارشد یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 115) سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/10/26) ساعت: 11:00 - 13:30