access deny [128]

متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: کریم اسمعیلی فومش، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: بهبود کنترل اولیه فرکانس با مشارکت بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی
  • ارائه‌کننده: کریم اسمعیلی فومش
  • استاد راهنما: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر مهدی پورقلی (دانشگاه: شهید بهشتی)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر مهدی سجودی
  • استاد مشاور: دکتر حمیدرضا مومنی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق 351
  • تاریخ: 1395/7/13
  • ساعت: 10-12

چکیده

کنترل اولیه فرکانس، با توجه به‌پیش بینی کاهش منابع آبی کشور در سال‌های آینده، رویکرد کاهش آلودگی محیط‌زیست و همچنین سیاست دولت بر تأکید تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، یکی از چالش‌های پیش روی صنعت برق است. با توجه به شرایط فوق و عدم مشارکت بخش بخار در کنترل اولیه فرکانس به روش مرسوم که علاوه بر آلودگی محیط‌زیست و راندمان پایین واحدهای گازی براثر قرار داشتن کمتر از بار نامی به همراه دارد، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان از ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کنترل اولیه فرکانس استفاده نمود؟ در این پژوهش جهت پاسخ به پرسش فوق، در مورد کنترل فرکانس شبکه برق کشور بحث می‌گردد و روش‌های موجود کنترل فرکانس در نیروگاه‌های گازی و بخش بخار سیکل ترکیبی بیان می‌شود، پارامترهای مدل دینامیکی بویلر بازیاب و توربین بخار، پس از انتخاب مدل مناسب، با استفاده از آزمون‌های انجام‌شده نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام نیشابور و شریعتی مشهد استخراج گردیده است، ارائه می‌گردد. مدل یکپارچه نیروگاه سیکل ترکیبی بر اساس داده‌های نیروگاه نیشابور به‌دست‌آمده و اعتبارسنجی مدل نیز مبتی بر داده‌های نیروگاه شریعتی انجام‌شده است. شبیه‌سازی مدل به‌دست‌آمده یک بلوک سیکل ترکیبی به همراه کنترلر طراحی‌شده بخش بخار انجام‌شده و کنترل فرکانس بدون حضور و با حضور بخش بخار در مشارکت کنترل فرکانس یک و چهار بلوک سیکل ترکیبی نشان داده‌شده و نتایج آنها مورد ارزیابی قرار داده شده است.

کلمات کلیدی

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1844