access deny [128]

متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: نگار شعبان زاده، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی و تحلیل تقویت کننده توزیع شده میان گذر CMOS در باند ka با کاربرد به عنوان تقویت کننده کم نویز و تقویت کننده قدرت
  • ارائه‌کننده: نگار شعبان زاده
  • استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نبوی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر صمد شیخایی (دانشگاه: تهران )
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سعید سعیدی
  • استاد مشاور: #
  • مکان: دانشکده برق و کامپیوتر ، اتاق 08/6
  • تاریخ: 1394/12/12
  • ساعت: 15

چکیده
هدف این پایان نامه ارائه یک روند محاسباتی برای طراحی تقویت کننده توزیع شده میان گذر و تغییر این روند در دو مرحله، ابتدا جهت حصول تقویت کننده کم نویز و پس از آن تقویت کننده قدرت می‌باشد. در آغاز با ارائه روابط ریاضی دقیق‌تر از روابط ساده تئوری خط انتقال که به ازای تعداد بی نهایت بخش در هر خط و در تک فرکانس برقرار هستند، محاسبات تطبیق و بهره برای تقویت کننده توزیع شده پایین گذر انجام شده‌اند. سپس با بررسی تکنیک‌های بالاگذر کردن تقویت کننده‌های توزیع‌شده بهترین راه برای طراحی تقویت کننده بالاگذر در بازه فرکانسی مورد نظر انتخاب شده است که قرار دادن خطوط انتقال مصنوعی بالاگذر به جای خطوط پایین گذر می‌باشد. چهار روش محاسباتی برای تعیین باند عبور این تقویت کننده پیشنهاد شده‌اند که در نهایت روش آخر (محاسبه تابع تبدیل خطوط انتقال و قرار دادن بهره برابر بیشینه خود در فرکانس حد پایین) استفاده شده است. همچنین جهت از بین بردن اثر منفی مقاومت خروجی ترانزیستور بر تطبیق خط درین راهکاری ارائه شده است. تقویت کننده حاصل بهره بیشینه 8.3dB و S11 زیر 8dB- و S22 زیر -10dB دارد و 30mW توان مصرف می کند. سپس تحلیل و محاسبات مربوط به نویز انجام شده و از میان روش‌های طراحی تقویت کننده توزیع‌شده کم نویز ایجاد عدم تطبیق در بار خط انتقال به علت همپوشانی‌ای که با روش ارائه شده در فصل قبل دارد به کار برده شده است. تقویت کننده حاصل از عدد نویز 5.12 الی 6.9dB و کمینه عدد نویز 4.8 تا 6.2dB و بهره بیشینه 8.5dB برخوردار می‌باشد. در نهایت با شبیه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد توانی مشاهده شده است که بازده تقویت کننده توزیع شده بزرگترین نقطه ضعف آن در صورت کاربرد به عنوان تقویت کننده توان می باشد، و جهت بهبود آن خط درین تیپر شده است تا سیگنال تقویت شده در درین ترانزیستور بهینه‌ترین بار ممکن را در مسیر خود ببیند. از تقویت کننده توانی که این روند به دست می‌دهد بازده توان افزوده 17% ، IIP3=7.75dBm و OP1-dB=6.41dBm گزارش شده است و از پایداری آن نیز اطمینان حاصل شده است. تمامی مراحل با روند معرفی شده در فصل اول هماهنگ بوده‌اند و روند در هر گام به گونه‌ای تغییر داده شده است که هدف نهایی طراحی حاصل شود.
کلمات کلیدی

9 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2072