متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: سید مهیار معصومی امیری، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع انرژی گسترده
  • ارائه‌کننده: سید مهیار معصومی امیری
  • استاد راهنما: دکتر محسن پارسامقدم
  • استاد ناظر خارجی: دکتر پیام تیمورزاده (دانشگاه: مازندران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
  • استاد مشاور: دکتر محمودرضا حقی‌فام
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه قدرت، طبقه 2-
  • تاریخ: 1395/6/15
  • ساعت: 10-12

چکیده
این پایان‌نامه قصد دارد مسئله برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع که در کنار آن امکان احداث واحدهای تولیدی تجدیدپذیر و اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار وجود دارد را بطور همزمان مورد مطالعه قرار دهد. مطالعات قبلی در این حوزه از درنظرگیری برنامه‌های مدیریت سمت مصرف در برنامه‌های توسعه شبکه غافل بوده‌اند که به همین‌رو این پایان‌نامه را منحصر می‌کند. رویکرد حل مسئله، از نوع برنامه‌ریزی پویا و افق برنامه‌ریزی سه ساله می‌باشد که از دیدگاه شبکه‌های توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا تلاش شده تابع هدف جامعی تعریف شود که شامل هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری تجهیزات شبکه قدرت، هزینه خرید از شبکه بالادست، هزینه اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار، هزینه تلفات شبکه و هزینه آلودگی محیط‌زیست می‌باشد که با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و در نظرگیری تمامی متغیرهای مسئله اجرا می‌شود. در نهایت مدل پیشنهادی جهت حل مسئله بر روی دو شبکه نمونه اعمال گردیده و تاثیر پارامترهای مختلف بر برنامه‌ریزی توسعه شبکه بررسی شده است.
کلمات کلیدی

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1732