متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد کریمی سرشت، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: طبقه بندی بافت در تصاویر سنجش از دور با استفاده از فیلتربانک ها و گشتاورها
  • ارائه‌کننده: محمد کریمی سرشت
  • استاد راهنما: دکتر محمد حسن قاسمیان یزدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر بابک نجار اعرابی(دانشگاه تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر نادر مکاری یامچی
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات
  • تاریخ: 1395/6/21
  • ساعت: 10-11:30

چکیده
تصاویر سنجش از دور کاربرد فراوانی در زمینه‌های زمین شناسی، پیش بینی آب و هوا و مسائل زیست محیطی دارند و از آنجا که مسئله محیط پیرامون از درجه اهمیت بالایی برای محققان در حوزه‌های مختلف پیدا کرده است. عموم اطلاعات سنجش از دور در زمینه‌ی زمین شناسی توسط سنجنده‌هایی که در فاصله تقریبا بالایی از سطح زمین در حال رصد و اخذ اطلاعات هستند، به دست می‌آید. داده‌های سنجش از دور بر اثر بازتابش یا تابش انرژی از اجسامی که در سطج زمین واقع شدند، توسط سنجنده دریافت می‌شود. اطلاعات سنجش از دور در برخی موارد به دلیل وجود نویز و یا ماهیت سیگنالی به صورت خام اطلاعات بسیار ارزشمندی با خود ندارد. همچنین به دلیل وجود سطح وسیع از داده‌ها در سطح زمین تحلیل اطلاعات توسط بشر را دشوار می‌کند. در این زمان محققین امر پردازش سیگنال و تصویر سعی در تحلیل و پردازش اطلاعات بر می‌آید. یکی از زمینه‌های مورد توجه طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور است. تصاویر سنجش از دور به سه دسته‌ی تک بانده، چند بانده و ابرطیفی تقسیم می‌شوند. تصاویر مورد بررسی در این پایان نامه تصاویر سنجش از دور تک باندی هستند که برای طبقه بندی بافت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. کاربرد این نوع طبقه بندی در بحث‌های پوشش زمین و کاربری زمین است. در این پایان نامه از گشتاورها به عنوان فیلتربانک جهت استخراج اطلاعات مکانی و بافت تصویر استفاده می‌شود چهار گشتاور هندسی، لژاندر، چبی شف و زرنیک مورد آزمایش قرار می‌گیرد و با روش‌های رغیب ماتریس GLCM، فیلتر بانک گابور و AP مقایسه می‌شود. معیارهای ارزیابی دقت میانگین، میانگین کلی و آماره کاپا است.
کلمات کلیدی

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1824