متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: صلاح بهرام آرا ، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: بهره‌برداری انعطاف‌پذیر شبکه‌های توزیع فعال در محیط رقابتی در حضور ریزشبکه‌های مستقل
  • ارائه‌کننده: صلاح بهرام آرا
  • استاد راهنما: دکتر محسن پارسامقدم
  • استاد ناظر خارجی: دکتر شهرام جدید ، دکتر علی‌اکبر گلکار (دانشگاه: علم و صنعت ، خواجه نصیر )
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حسین سیفی – دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
  • استاد مشاور: دکتر محمودرضا حقی‌فام
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 1395/04/20
  • ساعت: 10-8

چکیده
نفوذ بالای منابع انرژی گسترده باعث به وجود آمدن تصمیم گیرنده های جدیدی در سیستم قدرت به خصوص در شبکه های توزیع و تغییر فضای تصمیم گیری شده است. یکپارچه کردن این منابع در قالب مفهومی به نام ریزشبکه ها باعث بهره برداری مناسب از این منابع در سطح شبکه های توزیع شده است. بهره برداری مناسب شبکه های توزیع فعال در حضور ریزشبکه ها نیازمند ارائه مدل های مناسبی است. در این رساله سعی شده است مسئله بهره برداری شبکه های توزیع فعال با حضور دو تصمیم گیرنده شامل شرکت توزیع و ریزشبکه ها در قالب یک ساختار سلسله مراتبی ارائه شود. برای مدل سازی این ساختار از روش بهینه سازی دوسطحی استفاده می شود بطوریکه شرکت توزیع به عنوان تصمیم گیرنده سطح بالا (رهبر) و ریزشبکه ها به عنوان تصمیم گیرنده ها سطح پایین (پیروها) در نظر گرفته شوند. مسئله به دست آمده یک مسئله دوسطحی غیرخطی است که با استفاده از شرایط کروش – کان – تاکر و تئوری دوگان به یک مسئله تک سطحی و خطی تبدیل می گردد. در این ساختار تعامل ریزشبکه ها و شرکت توزیع منجر به بوجود آمدن بازار محلی خواهد شد که در آن تصمیم گیرنده ها تبادلات خود را براساس قیمتی انجام می دهند که آنها را به یکدیگر وصل کرده است. از سوی دیگر می توان رفتار ریزشبکه ها در یک شبکه توزیع فعال را بصورت همکارانه نیز مدل کرد. در این مدل ریزشبکه ها قادرخواهند بود با یکدیگر تعامل داشته باشند و از ظرفیت منابع یکدیگر به منظور دست یافتن به کمترین هزینه ممکن استفاده کنند. در این حالت علاوه بر وجود تعادل بین ریزشبکه ها و شرکت توزیع، تعادلی بین خود ریزشبکه ها نیز وجود خواهد داشت که مسئله را بسیار پیچیده می کند.
کلمات کلیدی

1 تیر 1395 / تعداد نمایش : 3051