متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: علی عابدی، گروه مهندسی الکترونیک - مدار وسیستم

خلاصه خبر:

  • عنوان: بهبود تفکیک‌پذیری متن چاپی بر مبنای نتایج بازشناسی میانی
  • ارائه‌کننده: علی عابدی
  • استاد راهنما: آقای دکتر احسان‌اله کبیر
  • استاد ناظر خارجی: دکتر کامبیز بدیع (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، دکتر حسن آقایی‌نیا (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر نصراله مقدم، دکتر محمد صنیعی
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق شورا
  • تاریخ: 1395/4/2
  • ساعت: 10

چکیده
یکی از روش‌های بهسازی تصویر، ساختن یک تصویر با تفکیک‌پذیری بالا از یک یا چند تصویر با تفکیک‌پذیری پایین است. روش‌های بسیاری برای فراتفکیک‌سازی تصاویر عام ارائه شده‌اند. اما تصاویر متن ویژگی‌هایی دارند که آنها را از تصاویر دیگر متمایز می‌سازد. تصاویر متن شبه-دودویی هستند و الگوها در این تصاویر نظم مشخصی دارند. در این رساله چهار روش برای فراتفکیک‌سازی تک-تصویری متن ارائه می‌دهیم که در آنها از ویژگی‌های تصاویر متن استفاده می‌شود. در ابتدا یک روش مبتنی بر آموزش ارائه می‌دهیم که در آن چهار تابع هزینه با روش نزول گرادیان ناهمزمان ترتیبی کمینه می‌شوند. در این روش توابع هزینه بطور جداگانه، یکی-یکی و با توجه به تغییرات تدریجی تصویر در تکرارهای متوالی الگوریتم کمینه‌سازی، به تصویر اعمال می‌شوند. به این ترتیب نیازی به تعیین ضرائب ترکیب خطی توابع نیست و تصویر نهایی در تکرارهای کمتری تولید می‌شود. روش دوم یک روش بیزی است که در آن یک جمله تنظیم هموارکننده به نام تغییرات سراسری راستایی مبتنی بر پهنای ضربه ارائه می‌شود. با کمینه‌کردن این جمله تنظیم در چارچوب بیشینه احتمال پسین، تصویر در راستای ضربه‌های متن هموار می‌شود و همچنین پهنای ضربه در تصویر خروجی به میزان تخمین‌زده شده مطلوب می‌رسد و تصویر متن با تفکیک‌پذیری بالا تولید می‌گردد. در روش سوم با استفاده از نویسه‌های پرتکرار و فراتفکیک‌سازی چند-تصویری آنها، یک مجموعه نمونه آموزشی برای فراتفکیک‌سازی نویسه‌های کم‌تکرار در متن تشکیل می‌شود. این روش مجموعه نمونه آموزشی را از خود تصویر با تفکیک‌پذیری پایین ورودی تولید می‌کند. روش چهارم یک روش مبتنی بر بیان تنک با واژه‌نامه‌های ویژه دسته است. در این روش با توجه به نتایج ابتدایی بازشناسی هر نویسه با تفکیک‌پذیری پایین، از واژه‌نامه‌های مناسب آن نویسه برای فراتفکیک‌سازی وصله‌های آن نویسه استفاده می‌شود. هر یک از روش‌های فوق روی چند مجموعه داده مختلف در شرایط مختلف آزمایش شده‌اند و نتایج بهتری نسبت به روش‌های مشابه‌شان از نظر دیداری و دقت بازشناسی نویسه بدست داده‌اند.
کلمات کلیدی

29 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1906