متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ندا بهزادفر، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی چارچوب ماشین نوروفیدبک مبتنی بر بی‌نظمی سیگنال مغزی جهت بهسازی حافظه
  • ارائه‌کننده: ندا بهزادفر
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد فیروژآبادی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر علی مطیع نصرآبادی (دانشگاه شاهد)، دکتر سید کمال‌الدین ستاره‌دان (دانشگاه تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمدزاده
  • استاد مشاور: دکتر کامبیز بدیع
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • تاریخ: 1395/02/08
  • ساعت: 8:30

چکیده
در سال‌های اخیر به دلیل وجود قابلیت‌های منحصر به فرد در سیستم‌های نوروفیدبک و نیز توانایی آن در ارتقای فرآیندهای شناختی، توجه ویژه‌ای به قابلیت آن در بهسازی حافظه کاری شده است. در سیستم‌های مبتنی بر نوروفیدبک که امروزه توسط پزشکان مورد استفاده قرار دارد، صرفاً به استخراج ویژگی‌های فرکانسی از سیگنال مغزی پرداخته می‌شود. این در حالی است که سیگنال مغزی عملکرد متقابل میلیون‌‌‌‌‌ها نورون را منعکس می‌‌‌‌‌کند و آنالیز غیرخطی برای پردازش آن مناسبتر می‌باشد. افزایش همزمانی و کاهش پیچیدگی در حین استراحت سبب حفظ مسیرهای حافظه می‌گردد. لذا با تمرکز بر روی پیچیدگی سیگنال مغزی، به بررسی تلفیقی از ویژگی‌های فرکانسی یا غیرفرکانسی که به کمک آنها بتوان یادگیری را هدفمندتر انجام داد، پرداختیم. البته محدودیت بلادرنگ بودن پردازش سیگنال نیز در انتخاب ویژگی لحاظ شد. با گرفتن سیگنال از چهار نفر مشاهده شد که توان دومین زیرباند پایین آلفا در کانال ‎OZ‎ و آنتروپی جایگشتی در کانال ‎FZ‎ از تفکیک‌پذیری بهتری برخوردار هستند. هر دو ویژگی از یک فعالیت ذهنی بیرون آمده‌‌‌‌‌اند و هر کدام مسأله حافظه را به نحوی متفاوت مدل می‌‌‌‌‌کنند. لذا یک تابع هدف براساس ترکیب این دو ویژگی تعریف شد که حداکثر شدن این تابع با حداکثر شدن عملکرد حافظه متناظر بود. در ادامه این سیستم بر روی ‎۱۲‎ نفر تست شد و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت. شش نفر با پروتکل پیشنهادی (ترکیب ویژگی فرکانسی و غیرفرکانسی) و شش نفر با پروتکل سنتی (ویژگی فرکانسی) تحت تست قرار گرفتند. در هر دو پروتکل هدف بهسازی حافظه با آموزش نوروفیدبک بوده است. نتایج نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که هر دو پروتکل بهسازی حافظه ایجاد شده است ولی میزان بهسازی حافظه در پروتکل پیشنهادی نسبت به پروتکل سنتی قابل‌توجه‌‌‌‌‌تر بوده است (در پروتکل سنتی ‎۱۰‎ درصد و در پروتکل پیشنهادی ‎۱۴‎ درصد افزایش داشتیم). پروتکل پیشنهادی نسبت به پروتکل سنتی در تغییر توان دومین زیرباند پایین آلفا و کاهش ویژگی بیان‌کننده پیچیدگی سریعتر و موثرتر عمل کرده است و در پروتکل سنتی برای تغییر مطلوب در ویژگی‌ها به آموزش بیشتری نیاز داریم. همچنین در فرآیند آموزش با پروتکل پیشنهادی افزایش فرکانس مرکزی آلفا در طول جلسات آموزش نوروفیدبک مشاهده شد. فرکانس مرکزی آلفا با ظرفیت و سرعت حافظه کاری متناسب است و افزایش این فرکانس متناظر با ظرفیت و سرعت بالاتر حافظه کاری می‌باشد.
کلمات کلیدی

6 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2590