متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مصطفی نظربند، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: پایدارسازی مقاوم برای سیستم های کنترل شبکه ای غیرخطی
  • ارائه‌کننده: مصطفی نظربند
  • استاد راهنما: دکتر محمد تقی بهشتی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر جاهد مطلق (دانشگاه: علم و صنعت)
  • استاد ناظر داخلی: امین رمضانی
  • استاد مشاور: دکتر وحید جوهری مجد
  • مکان: آزمایشگاه کنترل و شبکه های ارتباطی
  • تاریخ: 1395/01/30
  • ساعت: 8:30

چکیده
سیستم‌های ‌کنترل ‌شبکه‌ای (NCSs) ترکیبی از دو رشته مهندسی کامپیوتر و کنترل می‌باشند. مزیت‌های اصلی سیستم‌های ‌‌کنترل ‌شبکه‌ای سادگی‌، نگهداری ‌آسان و ارزان‌قیمت بودن آن می‌باشند. در کنار این مزیت‌های که برای NCS مطرح شد، استفاده از شبکه در سیستم حلقه بسته معایبی دارد از آن جمله می‌توان به وجود تأخیرهای القایی شبکه و حذف بسته اطلاعاتی ذکر کرد که باعث می‌شود سیستم ناپایدار گردد و عملکرد آن کاهش یابد. پایدار‌سازی سیستم‌های کنترل شبکه‌ای یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر پژوهشگران بسیاری روی آن کارکرده‌اند. در این پژوهش ابتدا از کنترل مودلغزشی به دلیل آنکه یک روش مناسب برای مقابله با عدم قطعیت و ورودی ناشناخته می‌باشد برای پایدارسازی مقاوم سیستم کنترل شبکه‌ای همراه با عدم قطعیت‌های مدل و پارامتری و‌ ورودی ناشناخته استفاده‌شده است. در این روش نشان خواهیم داد علاوه بر پایدارسازی سیستم با استفاده از یک تابع گون لیاپانوف-کراسوفسکی، حد بالای تأخیر‌ نیز در مقایسه باکارهای انجام‌ شده بهبود می‌یابد. در ادامه به طراحی کنترلگر مقاوم مبتنی بر رویتگر پرداخته‌شده است. در عمل همه متغیرهای حالت را‌ نمی‌توان اندازه‌گیری کرد در چنین حالتی تخمین متغیرهای حالت الزامی می‌باشد بنابراین درچنین حالتی از رویتگر استفاده می‌کنیم. با معرفی تخمینگر می‌توان از نویزهای خروجی اجتناب کرد.
کلمات کلیدی
سیستم کنترل شبکه‌ای، پایدارسازی مقاوم‌، عدم قطعیت‌، کنترل مود لغزشی، رویتگر، خطای تخمین، نامساوی ماتریس خطی

28 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 2095