متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: نسرین رئیسی اردکانی، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: مهندسی پاشندگی فیبر بلور فوتونی چندهسته‌‌ای
  • ارائه‌کننده: نسرین رئیسی اردکانی
  • استاد راهنما: دکتر محمد کاظم مروج فرشی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر فاطمه شهشهانی (دانشگاه: الزهرا)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر داود فتحی
  • استاد مشاور: دکتر مجید ابن علی حیدری
  • مکان: اتاق سمینار فنی و مهندسی 1-
  • تاریخ: 1394/12/12
  • ساعت: 10:30

چکیده
در این پایان نامه، مشخصات پاشندگی در فیبر بلور فوتونی دو‌‌هسته‌‌ای و چند هسته‌‌ای شبیه سازی می‌شود. ابتدا فیبرهای بلور فوتونی و خصوصیات آنها به اجمال معرفی خواهند شد. سپس مشخصات پاشندگی آنها با روش FDTD شبیه سازی می‌‌شوند. برای مهندسی پاشندگی از دو روش تغییر نانومتری ابعاد ساختار و ایده تزریق سیال نوری درون حفره‌‌های فیبر بلور فوتونی استفاده شده است. در این رهیافت با انتخاب ضریب شکست سیال مناسب امکان کنترل پاشندگی به سادگی و بدون تغییرات نانومتری ساختار مهیا می‌‌شود. در فیبر بلور فوتونی با تزریق سیال نوری به درون حفره‌‌های هوا که منجر به تغییر ضریب شکست می‌‌شود، می‌‌توان مشخصه پاشندگی آن را کنترل و حتی بهبود بخشید. در ابتدا اثر سیال بر روی منحنی پاشندگی فیبر دو هسته‌‌ای بررسی و نتایج با کارهای پیشینیان مقایسه می‌‌شود. در ادامه رفتار تزریق سیال به شکل‌های مختلف درون حفره‌‌های هوای فیبر هفت هسته‌‌ای بررسی شده و اثر این روش بر روی مشخصه پاشندگی ارائه می‌‌شود. با این کار فیبر بلور فوتونی هفت هسته‌‌ای قابل برنامه ریزی، برای اولین بار نشان داده خواهد شد. نشان داده می‌شود، با استفاده از روش تزریق سیال نوری در حفره‌های هوای فیبر بلور فوتونی چند هسته‌ای علاوه بر بهبود مشخصه پاشندگی، قادر خواهیم بود کنترلی بر روی مسیر نور داشته باشیم. قسمت پایانی این تحقیق به تولید طیف ابر پیوستار به کمک مهندسی هوشمندانه پاشندگی در فیبر بلور فوتونی سیلیکایی اختصاص یافته است.
کلمات کلیدی
سیال نوری، مهندسی پاشندگی، طیف ابر پیوستار، فیبر بلور فوتونی

9 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1976