متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: الهام بناگذار، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی و تحلیل مدار تأخیر واقعی موج میلیمتری در تکنولوژی CMOS
  • ارائه‌کننده: الهام بناگذار
  • استاد راهنما: دکتر ابومسلم جان‌نثاری
  • استاد ناظر خارجی: دکتر مریم صباغیان (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر مجتبی لطفی‌زاد
  • استاد مشاور: دکتر علیرضا زیرک
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق سمینار
  • تاریخ: 1394/11/28
  • ساعت: 8-10

چکیده
یکی از روش‌های تصویربرداری که در سال‌های اخیر رشد روز افزونی پیدا کرده است، استفاده از تکنیک‌های تمام‌نگاری می‌باشد که از جمله جدیدترین آن‌ها می‌توان به سیستم مقطع‌نگاری همدوسی نوری (OCT) اشاره کرد. اساس کار این دستگاه سنجش میزان تداخل پرتوهای نور کوهرنس بازتابیده از سطوح داخلی جسم و مقایسه‌ آن با نور مرجعی است که فازش با سیگنال مشخصی جاروب می‌شود. با توجه به تکنیک تصویربرداری که بر اساس تداخل‌سنجی است با پدیده‌ای به نام نویز اسپیکل مواجه هستیم که شدت روشنایی تصویر به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نویز اسپیکل از نوع ضرب شونده است و وابسته به سیگنال می‌باشد. در این تحقیق به هدف کاهش نویز اسپیکل از تصاویر OCT، الگوریتمی بر مبنای رهیافت بیزی پیشنهاد شده است. از روش حداکثر تابع احتمال پسین (MAP) به تخمین تصویر بدون نویز به شرط مشاهده تصویر نویزی پرداخته می¬شود. تابع حداکثر درستنمایی با تابع توزیع احتمال گاما مدل شده و مدل پارامتری GMRF برای تابع احتمال پیشین پیشنهاد داده شده است . به منظور بهینه‌سازی پارامترها از الگوریتم تکرار EM بهره گرفته شده است. عملکرد الگوریتم پیشنهادی با روش‌های پیشین حذف نویز اسپیکل از جمله فیلتر وینر، فیلترهای حوزه‌ ویولت، فیلتر MMSE و غیره مقایسه شده است. با ارزیابی معیارهایی چون نسبت سیگنال به نویز (SNR)، ضریب حفظ جزییات لبه( ) و حداقل مربعات خطای تخمین (MSE)، شاهد برتری نسبی روش پیشنهادی می‌باشیم. بهبود خطای تخمین عددی در حدود 30% می‌باشد.
کلمات کلیدیمقطع‌نگاری همدوسی نوری، بیزی، حداکثر تابع احتمال پسین، میدان تصادفی مارکوفی

24 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2084