متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: احد حامدنیا، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی کنترل‌کننده‌ی مقاوم برای ریزشبکه‌ی جزیره‌ای
  • ارائه‌کننده: احد حامدنیا
  • استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مومنی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر آرش صادق زاده(دانشگاه: رازی کرمانشاه)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر امین رمضانی
  • استاد مشاور: دکتر مهدی سجودی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق شورا
  • تاریخ: 1394/11/17
  • ساعت: 15

چکیده
در این پایان‌نامه یک ریزشبکه‌ی جزیره‌ای‌ با منابع چندگانه و بارهای محلی در نظر گرفته شده است. در ریزشبکه‌ی مورد مطالعه، منابع به صورت شعاعی به هم وصل شده‌اند. به دلیل اینرسی پایین شبکه در حالت عملکرد جزیره‌ای، ولتاژ و فرکانس ریزشبکه به آسانی می‌تواند ناپایدار شود. ریزشبکه‌هایی که در آن تحقق اهداف مختلف در تعارض باهم هستند؛ نیازمند بهره‌مندی از سامانه‌ی کنترل غیرمتمرکز می‌باشد. از طرفی تغییرات مقادیر سلف و خازن فیلتر خروجی باعث بروز نایقینی در مدل سامانه می‌شود. هم‌چنین قطع و وصل مکرر بار در سامانه‌ی توزیع در اعوجاج هارمونیک و دامنه‌ی ولتاژ خروجی تاثیرگذار است. بنابراین طراحی یک سامانه‌ی کنترل غیرمتمرکز مقاوم در جهت کنترل ریزشبکه ضروری می‌باشد. برای این منظور ابتدا یک ریزشبکه‌ی جزیره‌ای با حضور منابع چندگانه در آن با رویکردی جدید مدل‌سازی شده و مدل بدست آمده اعتبارسنجی شده است. هدف اصلی کنترل‌کننده‌ تنظیم ولتاژ نقاط اتصال مشترک منابع با حضور نایقینی‌های مدل و اثر نامناسب اغتشاش ناشی از تغییرات بار است. لذا سامانه‌ی کنترل غیرمتمرکز با کنترل‌کننده‌های محلی بازخورد حالت بهینه‌ی مقاوم به دو روش و با رویکرد نامساوی‌های ماتریسی خطی طراحی و عملکرد آن‌ها با شبیه‌سازی موارد مختلف، راست‌آزمایی شده است.
کلمات کلیدی
منابع انرژی تجدیدپذیر، ریزشبکه، مدل‌سازی، کنترل غیرمتمرکز، کنترل‌کننده‌ی مقاوم، نامساوی ماتریسی خطی.

14 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1910