متن کامل خبر


 
جلسه معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه با اعضای گرامی هیأت علمی دانشکده

خلاصه خبر: جلسه معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه با اعضای گرامی هیأت علمی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 03/11/97 برگزار گردید.

  • معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر فتح الهی همراه با آقایان دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر محترم پژوهشی و امور آزمایشگاه ها و دکتر محمد جوان مدیر محترم طرح ارتقای طراز بین الملل دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 03/11/97 در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی حضور یافتند. دیدار با اعضاء هیأت علمی و ارائه گزارش عملکرد دانشکده ها در نظام رتبه بندی تایمز (QS) و معرفی برنامه حوزه پژوهش و فناوری در راستای حمایت از برنامه دانشکده ها و طرح تحول راهبردی دانشگاه از اهم موضوعات پرداخته شده در این بازدید بود. ضمناً آقای دکتر جعفریان دهکردی با مسئولین محترم بسته های موفقیت نیز جلسه جد اگانه تشکیل دادند. در پایان معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و مسئولین دانشکده از گلخانه های موجود بازدید نمودند. .
7 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 124