دکتری


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 عبدالواحد خالدی درویشان 1391 سید حمیدرضا صادقی شبیه سازی فرایندهای ایجاد روان آب و فرسایش در رطوبت های مختلف پیشین خاک
2 بنفشه یثربی 1392 آستانه توپوگرافی شروع و گسترش فرسایش آبکندی در کاربری های مرتعی و زراعی استان ایلام
3 حمیدرضا پور قاسمی 1392 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای داده کاوی در شمال شهر تهران
4 مهدی بشری 1392 اثر ترکیبی محتوی رس و خاک و سطوح نفوذ ناپذیر در تغییرات زمانی روان آب و رسوب تحت شرایط شبیه سازی شده
5 محمود آذری 1392 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راههای سازگاری با آن در مدیریت منابع آب و خاک
6 سهیلا آقا بیگی امین 1392 شبیه سازی رسوب نمود با استفاده از روند یابی جریان و منحنی سنجه رسوب در رودخانه آبشینه در حوزه آبخیز سد اکباتان
7 شیرکو ابراهیمی محمدی 1392 سید حمیدرضا صادقی تغییرات درون و بین رگباری و مکانی آب نمود، رسوب نمود معلق و آلودکی نمود ذره ای آبراهه های اصلی ورودی به دریاچه زریوار
8 حمزه سعیدیان 1392 سید حمیدرضا صادقی اثر باران اسیدی در فرسایشپذیری سازندهای آقا جاری و گچساران ( مطالعه مورد : حوزه آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه)
9 حمزه نور 1393 مهدی وفاخواه اثر الگوی مکانی سناریوهای مدیریت آبخیز بر رواناب ورودی به سد طالقان
10 مرتضی بهزادی فر 1393 سید حمیدرضا صادقی تاثیر پذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد - ذوب از مقدار و زمان کاربرد افزودنی های خاک
11 لیلا غلامی 1393 سید حمیدرضا صادقی شبیه سازی فرآیند مهار فرسایش خاک با استفاده از اصلاح کننده ها در شدت های مختلف باران
12 رئوف مصطفی زاده قره برازی 1393 سید حمیدرضا صادقی تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت متریک های چشم انداز بر تغییرات رواناب و رسوب رگبار
13 مجید محمدی 1393 پیش بینی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب با استفاده از مدلی های Wetspa, Clue-s با هدف مدیریت حوزه آبخیز باغ سالیان استان گلستان
14 مهدي بروغني 1395 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تحلیل اثر خشکسالی و کاربری اراضی در شناسایی و الویت بندی مناطق برداشت گرد و غبار در خراسان رضوی
15 پري سعيدي 1395 تهیه و کاربرد مدلهای آلومتری آب نمود و رسوب نمود در شبیه سازی تغییرات زمانی رسوب معلق رگبار
16 محبوبه كياني هرچگاني 1395 سید حمیدرضا صادقی تحلیل مقایسه ای توزیع اندازه ذرات رسوبات موثر طی فرآیند تکاملی فرسایشی
17 حسين خيرفام 1395 سید حمیدرضا صادقی امکان سنجی مهار تولید رواناب سطحی و هدر رفت خاک با تلقیح برخی ریز موجودات خاک زی
18 خليل جليلي 1395 تحلیل مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت اسلام آباد مبتنی بر سناریوهای تغییر اقلیم
19 صالح يوسفي 1395 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تاثیر کاربری اراضی بر خصوصیات ریخت سنجی و ریخت شناسی در بخش جلگه ای رودخانه تالار
20 محمدباقر رئيسي 1395 مهدی وفاخواه تغییر پذیری توزیع زمانی و سهم رواناب ناشی از ذوب برف تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم
21 علي اكبر داودي راد 1396 سید حمیدرضا صادقی مدیریت سازگار مبتنی بر رویکرد بیلان صفر تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند - استان مرکزی
22 سعيد نجفي 1396 سید حمیدرضا صادقی اتصال ساختاری و عملکردی فرآیند تولید رسوب در سناریوهای مختلف مدیریت سیمای سرزمین در حوزه های آبخیز تهم چای ، استان زنجان