زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس اسماعیلی ساری علوم و مهندسی محیط زیست استاد محیط زیست کاربرد شاخص های زیستی در محیط زیست، آلودگی هوا، ریزگردها و ذرات معلق، عناصر کمیاب، فلزی و غیرفلزی اکوتوکسیکولوژی محیط زیست- تعیین نیاز آبی اکوسیستم های رودخانه ای -ردپای آب و کربن در طبیعت
علیرضا ریاحی بختیاری علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار محیط زیست هیدروکربن ها (منشا یابی، کمومتری و ارزیابی ریسک خطر) میکرو و ماکروپلاستیک ها (پایشگر آلاینده ها، مدلسازی انتشار و گونه های چسبنده و همراه)
حبیب اله یونسی علوم و مهندسی محیط زیست استاد محیط زیست تخریب فتوکاتالیستی آلاینده های آلی پساب های صنعتی پیل سوختی میکروبی برای تولید الکتریسیته از تصفیه پساب
نادر بهرامی فر علوم و مهندسی محیط زیست استادیار محیط زیست نانوتکنولوژی در حذف آلاینده های محیط زیست روش های نوین پایش آلاینده های محیط زیست
سیدمحمود قاسم پوری علوم و مهندسی محیط زیست استادیار محیط زیست ژنتیک جمعیت حیات وحش - مطالعه جریان ژن در اکوسیستم ها مدیریت مناطق حفاظت شده - ارزیابی زیستگاه ها
حامد یوسف زاده پایین رود پشتی علوم و مهندسی محیط زیست استادیار محیط زیست ژنتیک حفاظت گونه های رلیکت و در خطر انقراض تغییر اقلیم، تنش زیستی و تعیین آسیب پذیری گونه های نادر و در معرض خطر
مهدی غلامعلی فرد علوم و مهندسی محیط زیست استادیار محیط زیست پایش ماهواره ای و برنامه ریزی مکانی دریای خزر (آمایش محیط زیست دریایی) توسعه و کاربرد الگوریتم های ریاضی در ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیطی (SEA)
سامره فلاحتکار علوم و مهندسی محیط زیست استادیار محیط زیست سنجش از دور و GIS مدلسازی تغییرات محیط زیست