زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس اسماعیلی ساری منابع طبیعی استاد محیط زیست-آلودگی محیط زیست آلودگی محیط زیست شاخص های زیستی
علیرضا ریاحی بختیاری فناوری کنترل آلودگی محیط زیست دانشیار محیط زیست-آلودگی محیط زیست آلودگی محیط زیست (دریا، میکروپلاستیک ها و ....) منشأیابی و پایش ترکیبات نفتی
حبیب اله یونسی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشیار محیط زیست-آلودگی محیط زیست بیوتکنولوژی محیط زیست سنتز نانومواد جاذب
سیدمحمود قاسم پوری محیط زیست استادیار محیط زیست-آلودگی محیط زیست ژنتیک جمعیت حیات وحش-زیستگاه ها و تنوع زیستی اکوتوکسیکولوژی حیات وحش
نادر بهرامی فر شیمی استادیار محیط زیست-آلودگی محیط زیست روش های نوین حذف آلاینده های محیط زیست روشهای نوین استخراج و پایش آلاینده های محیط زیست