زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید کاظمی نجفی استاد فرآورده های چندسازه چوب فرآورده های چندسازه آزمون های غیرمخرب
بهبود محبی چوب شناسی و صنایع چوب دانشیار فرآورده های چندسازه چوب تکنولوژی اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی ساخت سازه های اصلاح شده
ربیع بهروزاشکیکی مهندسی شیمی-مهندسی فرآیند دانشیار فرآورده های چندسازه چوب تکنولوژی فرآورده های فیبری نانو چندسازه لیگنوسلولزی