زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید کاظمی نجفی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استاد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) کامپوزیت های چوب لایه ارزیابی غیرمخرب
بهبود محبی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانشیار مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی سازه های چوبی ساخته شده از چوب های اصلاح شده
ربیع بهروزاشکیکی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانشیار مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) تبدیل شیمیایی و نانوتکنولوژی مواد لیگنوسلولزی اصلاح و توسعه کاربرد چسب ها در فرآورده های چوبی
علی شالبافان مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) تکنولوژی فرآیند تولید فرآورده های مرکب چوبی توسعه و بهینه سازی پانل های چوبی هیبریدی سبک وزن
امیر خسروانی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) شیمی کاغذ، پلی الکترولیت ها و نانو ذرات فرآوری و کاربرد ضایعات الیاف کاغذسازی در تولید محصولات لیگنوسلولزی با ارزش افزوده زیاد
مهدی رحمانی نیا مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزیی) ارتقای کیفی الیاف کاغذهای بازیافتی بهینه سازی کیفیت و فرآیند تولید کاغذهای بازیافتی