زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا کلباسی مسجدشاهی مهندسی منابع طبیعی-شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان) استاد تکثیر و پرورش آبزیان ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان تکثیر و پرورش ماهیان
عبدالمحمد عابدیان کناری شیلات استاد تکثیر و پرورش آبزیان تغذیه آبزیان تکنولوژی تولید غذای زنده