متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

آقای علیرضا حسین بیگی

رشته سیاستگذاری عمومی

روز: سه شنبه  28/6/1396 ساعت 10

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 860