متن کامل خبر


 
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم 96-95

خلاصه خبر: اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم 96-95

دانشجویان محترم

با عنایت به این که انجام فرآیند ارزشیابی از اهمیت بالایی برای دانشگاه برخوردار است، لازم است ارزشیابی ترم جاری در بازه زمانی 6 الی 18 خردادماه به صورت الکترونیکی در سامانه گلستان انجام گیرد. شایان ذکر است مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم منوط به پرینت گزارش" برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال دوم 96-95 " توسط دانشجو از سیستم گلستان می باشد (گزارش 428)، دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند قادر به تهیه پرینت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. بنابراین ضروری است دانشجویان پس از انجام موارد فوق نسبت به پرینت مجوز ورود به جلسه امتحان (یا همان برنامه امتحان پایان ترم) در نیمسال دوم 96-95 اقدام نموده و برگه مزبور را در جلسه امتحان ارایه نمایند.

نحوه دسترسی به گزارش 428 و پرینت مجوز برای ورود به جلسه امتحان

 

10 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 660