متن کامل خبر


 
اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396

خلاصه خبر: اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد وروی سال94 به بعد ودانشجویان دکتری وروی سال 92 به بعد که درسایت www.tibf.ir  برای دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه یا به صورت حضوری ثبت نام می نمایند، می رساند فیش واریز اینترنتی وجه و بن کارت کتاب را برای خرید یارانه بن کارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به مبلغ 60،000 تومان را نزد خود نگهداری نموده تا ازطریق سایتی که به متعاقباً اعلام خواهد شد، با بارگذاری(Upload) مدارک ذکرشده و شماره حساب اعلام شده توسط دانشجو درسایت تاتاریخ 30/02/96 واریزخواهد شد.

لازم به توضیح است دانشجویان دکتری که فقط به صورت عادی نه به عنوان عضو هیات علمی درسایت نمایشگاه ثبت نام نمایند ، می توانند مبلغ فوق را دریافت کنند.

بعضی ازدانشجویان فوق (مخصوصاً دانشجویان ورودی 95)که امکان ثبت نام اینترنتی برای آنها وجود ندارد می توانند ازطریق بانک شهر مستقر در نمایشگاه کتاب به صورت حضوری ثبت نام نموده ومدارک خود را درسایت معرفی شده دانشگاه بارگذاری نمایند.

 موضوع ثبت نام دانشجویان خارجی درسایت نمایشگاه کتاب از طریق مسئول امور دانشجویان خارجی معاونت دانشجویی دانشگاه قابل پیگیری است.

 

 

6 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 875