متن کامل خبر


 
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96

خلاصه خبر: تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96

 

عنوان نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 96-95
انتخاب واحد
 • 6-10 شهریورماه: دکتری
 • 8-10 شهریورماه: کارشناسی‌ارشد
 • 11-15 دی ماه: دکتری
 • 13-15 دی ماه: کارشناسی‌ارشد
شروع کلاس‌ها
 • 27 شهریورماه
 • 16 بهمن ماه
حذف و تعویض دروس
 • 11-12 مهرماه
 • 1-2 اسفند ماه
پایان کلاس‌ها
 • 16 دی ماه
 • 17 خرداد ماه
امتحانات دروس مدرسی
 • 18-23 دی ماه
 • 20-25 خرداد ماه
امتحانات دروس تخصصی
 • 25 دی ماه تا 7 بهمن ماه
 • 27 خرداد ماه تا 7 تیرماه
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس
 • 18دی ماه تا 16 بهمن ماه
 • 20 خرداد ماه تا 17 تیرماه
مهلت اعتراض دانشجویان
 • 17-21 بهمن ماه
 • 18-24 تیرماه
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس
 • 22-28 بهمن ماه
 • 25-31 تیرماه
 • ارزشیابی دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94: 12-3 خردادماه
 • ارزشیابی دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95: 15-4 دی ماه
 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود: نیمه دوم شهریورماه (به مدت سه روز)

نکات مهم برای اطلاع دانشجویان محترم

 • كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشی – پژوهشی) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشی) طبق برنامه زمانبندی فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي می‌باشند. بديهی است در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشی با آنها رفتار خواهد شد.
 • با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو باید با مدیر محترم گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
 • حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی‌ارشد 8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می‌باشد.
 • کلاسهایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
 • در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش‌بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد.
 • کلیه دانشجویان موظفند در هر نیمسال تحصیلی به‌هنگام و در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی، انتخاب واحد نمایند. در صورتی كه عدم انتخاب واحد دانشجو غير موجه تشخيص داده شود، بر اساس شیوه‌نامه مصوب هیات رئیسه دانشگاه که به تصویب هیأت‌امنا نیز خواهد رسید مشمول پرداخت جریمه به شرح زیرخواهند بود:
  • عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس: جریمه نقدی به مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال
  • عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس: جریمه نقدی به مبلغ هفتصد وپنجاه هزار ریال
  • انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکان‌پذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .
 • دانشجویانی که در درزمان مقرر دراین تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت درامتحانات پایان ترم نخواهند بود.
1 دی 1395 / تعداد نمایش : 1499