متن کامل خبر


 
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

خلاصه خبر: اولین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه 1395 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در برگزار می گردد.

 
3 آذر 1395 / تعداد نمایش : 746