متن کامل خبر


 
اطلاعیه مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور

خلاصه خبر: حمایت از طرح اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در نظر دارد تا با توجه به اهمیت موضوع (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، از طرح ها و برنامه های مطالعاتی دانشگاهها در این زمینه حمایت نموده و امکان عملیاتی شدن آنها را فراهم می سازد.لذا بر اساس تفاهم نامه منعقده با دانشگاه تربیت مدرس،اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که تمایل به همکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی دارند موارد را به صورت کتبی به دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه اعلام فرمایند.

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 830