متن کامل خبر


 
اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی

خلاصه خبر: به استناد بند 56 مصوبه 384 مورخ 1394/10/14 کمیسیون بررسی موارد خاص با تمدید سنوات مازاد تحصیلی حداکثر به مدت 3 ماه برای دانشجویان ارشد ورودی مهر 1392 (که بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از پایان‌نامه اقدام نموده اند) موافقت شده است.

به استناد بند 56 مصوبه 384 مورخ 1394/10/14 کمیسیون بررسی موارد خاص با تمدید سنوات مازاد تحصیلی حداکثر به مدت 3 ماه برای دانشجویان ارشد ورودی مهر 1392 (که بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از پایان‌نامه اقدام نموده اند) موافقت شده است.

اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین

31 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 865