زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس مقبل باعرض مدیریت صنعتی اتوماسیون تولید دانشیار مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی 1-اتوماسیون تولید 2-برنامه ریزی تولید 3-کنترل کیفیت 1-بهره وری 2-سازمانهای مجازی 3- کارخانه مجازی
علی رجب زاده قطرمی مدیریت صنعتی مدیریت تولید دانشیار مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی شبیه سازی سیستمهای پویا و آمار و تحقیق در عملیات 1-تصمیم گیری 2– قابلیت اطمینان3- باز مهندسی فرایندهای سازمانهای خدماتی و تولیدی
عادل آذر مدیریت صنعتی- OR استاد مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی مدلسازی سیستم های مدیریت علم مدیریت فازی و هوش مصنوعی