زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس مقبل باعرض مدیریت صنعتی- اتوماسیون تولید دانشیار مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها اتوماسیون تولید – برنامه ریزی تولید – کنترل کیفیت بهره وری – سازمانهای مجازی – کارخانه مجازی
عادل آذر مدیریت صنعتی- OR استاد مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها مدلسازی سیستم های مدیریت علم مدیریت فازی و هوش مصنوعی
علی رجب زاده قطرمی مدیریت صنعتی- مدیریت تولید دانشیار مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها شبیه سازی سیستمهای پویا و آمار و تحقیق در عملیات تصمیم گیری – قابلیت اطمینان- باز مهندسی فرایندهای سازمانهای خدماتی و تولیدی