زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فرشته منصوری موید مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استادیار مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی بین الملل مدیریت بازاریابی بین الملل مدیریت بازاریابی مدیریت استراتژیک
حمید خدادادحسینی مدیریت بازرگانی – استراتژی بازاریابی استاد مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی - برنامه ریزی استراتژیک - بازاریابی و بازاریابی بین الملل - مدیریت کارآفرینی - تجارت الکترونیک
اصغر مشبکی اصفهانی مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – رفتارسازمانی – بازاریابی استاد مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی بازاریابی بین الملل برنامه ریزی استراتژیک رفتار سازمانی رفتار مصرف کننده تحقیقات بازار مدیریت استراتژیک
اسداله کردنائیج مدیریت – گرایش سیاستگذاری دولتی و بازرگانی دانشیار مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی - مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی بین الملل - مدیریت کارآفرینی مدیریت تحول استراتژیک