زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد حسن زاده محمود آباد علم اطلاعات و دانش شناسی – اطلاع رسانی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی – ذخیره و بازیابی اطلاعات مدیریت دانش و نظام های دانش ذخیره و بازیابی دانش مدار
فاطمه زندیان علم اطلاعات و دانش شناسی – اطلاع رسانی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی – ذخیره و بازیابی اطلاعات مدیریت کتابخانه ها ارزیابی نظام ها