متن کامل خبر


 
برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی دردانشکده کشاورزی

خلاصه خبر:

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی، دوره ی آشنایی با کتابخانه  مرکزی ویژه ی دانشجویان جدیدالورود گروه های مختلف آموزشی از روز شنبه مورخ 23/8/94 لغایت روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 در محل سالن سایت کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار شد.

گفتنی است در این دوره ی آموزشی، آقای دکتر حسن احمدی گاولیقی، عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، به عنوان مدرس، مطالبی را در زمینه ی پایگاه های اطلاعات علمی تخصصی در حوزه ی کشاورزی ارائه نمود.

7 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1148