متن کامل خبر


 
فراخوان عضويت در تعاوني دانشجويي دانشكده كشاورزي

خلاصه خبر: پيرو برگزاري اولين همايش ملي كشاورزي و كارآفريني در بهمن ماه 1395 و تصميمات متخذه مبني بر تشكيل تعاونی دانشجویی دانشکده کشاوزی دانشگاه تربیت مدرس، خوشبختانه با همت انجمن علمي ـ دانشجويي گروه ترويج و آموزش كشاورزي و اعضای هیئت مؤسس، شركت تعاوني به مرحله ثبت رسیده و پس از برگزاري اولين مجمع عمومي، تصویب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره توسط سهامداران، فعاليت خود را آغاز خواهد نمود.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده کشاورزی

 

فراخوان عضويت در تعاوني دانشجويي دانشكده كشاورزي

 

    پيرو برگزاري اولين همايش ملي كشاورزي و كارآفريني در بهمن ماه 1395 و تصميمات متخذه مبني بر تشكيل تعاونی دانشجویی دانشکده کشاوزی دانشگاه تربیت مدرس، خوشبختانه با همت انجمن علمي ـ دانشجويي گروه ترويج و آموزش كشاورزي و اعضای هیئت مؤسس، شركت تعاوني به مرحله ثبت رسیده و پس از برگزاري اولين مجمع عمومي، تصویب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره توسط سهامداران، فعاليت خود را آغاز خواهد نمود.

       گام اول براي تشكيل مجمع عمومي، عضوگيري اوليه و رسيدن موجودي مالي شركت تعاوني به حدود 1000000 تومان مي‌باشد. از علاقمندان به عضويت در شركت تعاوني دعوت مي‌شود تا جهت عضويت، مبلغ 50000 تومان را به شماره حساب1-3544349-211-1700 نزد بانك توسعه تعاون، شعبه ميدان فاطمي، كد 1700 (شماره شباIR720220170002113544349001) به نام تعاوني دانشجويي توليد قارچ حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 18/05/1936واريز و اصل سند را به آقاي مهندس مهدي شجاعي دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ترويج و آموزش كشاورزي (كتابخانه دانشكده) تحويل دهند.

 مدارک مورد نیاز جهت عضويت و شرکت در اولین مجمع عمومی تعاونی (تصویب اساسنامه شرکت تعاونی) به شرح زیر می‌باشد.

1-     یک قطعه عکس 4*3

2-     فتوکپی کارت ملی و کارت دانشجویی

3-     واریز مبلغ 50000 تومان بابت خرید سهام مشارکت اولیه

 

تاريخ برگزاري اولين مجمع عمومي متعاقبا اعلام مي‌گردد.

تبصره: عضويت در شركت تعاوني محدود به دوران دانشجويي نبوده و دانش‌آموختگان نيز مي‌توانند همچنان سهامدار شركت تعاوني باقي بمانند. هيئت مؤسس تعاوني دانشجويي

9 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 652