متن کامل خبر


 
استاد دانشکده کشاورزی عنوان استاد برتر و برگزیده ی کشوری در رشته علوم و صنایع غذایی را کسب کرد.

خلاصه خبر: استاد دانشکده کشاورزی عنوان استاد برتر و برگزیده ی کشوری در رشته علوم و صنایع غذایی را کسب کرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده، در نهمین جشنواره ی علوم وصنایع غذایی کشور که تحت عنوان جایزه ی علمی دکتر حبیب ا... هدایت در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، آقای دکتر محسن برزگر، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، به عنوان یکی از چهار استاد برگزیده و برتر کشور در این رشته، معرفی و جایزه ی علمی مذکور را دریافت کرد.

روابط عمومی دانشکده، کسب این موفقیت علمی را به وی و استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تبریک می گوید.

18 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 856