متن کامل خبر


 
آقای دکتر برات قبادیان به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

خلاصه خبر: آقای دکتر برات قبادیان، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان معاون پژوهش، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای دکتر برات قبادیان، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان معاون پژوهش، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
آقای دکتر برات قبادیان استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی و رئیس پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه است. عنوان پژوهشگر برتر کشور و دانشمند یک درصدISI جهان از عناوین علمی وی می باشد.

آقای دکتر قبادیان همچنین معاونت سازمان انرژی اتمی و ریاست دانشگاه شهرکرد را در سوابق اجرایی خود دارد.

روابط عمومی دانشکده این انتصاب شایسته را به وی و دانشگاهیان دانشکده کشاورزی تبریک می گوید.

9 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 899